<-- * * KAMALOGAM.COM * * -- * * காமலோகம்.காம் * * -->
Kamalogam
புதிய உறுப்பினர்கள் சேர்க்கை ஜனவரி 14-ம் தேதி முதல் துவங்கியது. பெப்ரவரி 18-ம் தேதி முடிவுற்றது. புதியவர்கள் இனி அடுத்த வருடம் தான் சேர்த்துக் கொள்ளப் படுவார்கள். * * * காமலோகம்.காம் தற்போது சவுதி அரேபியாவில் தடை செய்யப் பட்டுள்ளது. இதிலிருந்து தப்ப https://www.காமலோகம்.காம் என்று உள்ளே நுழையவும். * * * ப்ரோஃபைல் ஈமெயில் முகவரி மாற்றுபவர்கள் கவனமாகச் செய்யவும், நிர்வாகி உதவியை நாடுவது சிறந்தது. முடுக்கி விடும் ஈமெயில் உங்கள் Junk/Bulk பகுதிகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது * * * 3 மாதங்களுக்கு மேல் பதிப்புகள் ஒன்றும் செய்யாதவர்களின் கணக்கு தானாக செயலிழந்துவிடும் * * * நமது தள படைப்புகளை மற்ற தளங்கள், குழுக்கள், வலைப்பூக்களில் பதிப்பவர்கள் நிரந்தர தடை செய்யப் படுவார்கள், நமது விதிமுறைகளை மதிக்கவும். * * * இங்கே நீங்கள் சொந்தமாக தட்டச்சு செய்த கதைகள் மட்டுமே பதிக்க வேண்டும், உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்தவர்களுடைய கதைகளை இங்கே பதிக்க அனுமதியில்லை, அவ்வாறு பதிப்பவர்கள் நிரந்தர தடை செய்யப் படுவார்கள் * * * உங்கள் கணக்கு முடுக்கி விடப் படாமல் இருந்தால் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி KAMALOGAM@GMAIL.COM * * *

Go Back   காமலோகம்.காம் > FAQ

Search FAQ Search FAQ
Search Word(s):
Matching Options:
Search in:

What is Kamalogam.COM?
Kamalogam.Com is a strictly moderated Forum for SHARING Kaama Kathaigal, kaama Karpanaigal, Kaama Kanavugal & Kaama Unarvugal in TAMIL.

Only those who can Write or at least interested to WRITE in TAMIL are accepted. Writing in Tamil is not very difficult, our senior members are always there to guide you.

As our main subject is Kamam, we have strict Rules & Regulations, only those who like to follow the Rules & regulations are accepted. http://www.kamalogam.com/new/forumdisplay.php?f=41

We would like to give a safe and clean envirnment for the many ladies who visit the forum therefore, anyone act indecent and post personal invitation will be banned.http://www.kamalogam.com/new/register.php

We don't accept stories written by others or stolen from other places.

Here you get all text related materials in Tamil, such as Kama Kathaigal, Kaama Sirippugal, Kaama Paadalgal, Kaama vivaathangal, Kaama Aalosanaigal.

We don't encourage Kaama Padangal & Kaama Asai Padangal (Movies), if you interest is that, please don't join here, you will be disappointed.


How to Join Kamalogam.COM
Kamalogam Accept limited members from 5th August 2007. Please follow the below steps to Join Kamalogam.com:

1) Register here: http://www.kamalogam.com/new/register.php

2) An email will be sent to you, for confirming your email. (if not received in 1 hr check your Junk Mail/Bulk Mail box)

3) Read the Rules & Regulations here : http://www.kamalogam.com/new/misc.php?do=cfrules

4) You need to send answers to the 10 questions here : http://www.kamalogam.com/new/showthread.php?t=37457

5) Then, wait for Admin to check your answers, if you score 60% marks your membership will be approved.

6) Once approved, initially you will get access to the First section, Thalai Vaasal, you need to post TAMIL comments or stories in TAMIL to get more access.

If you don't want to write in Tamil, then your only option left is Paid Membership. Details in this link:
http://www.kamalogam.com/new/showthread.php?t=28782


What are the Main Rules & Regulations?
[*] [b]You must be at least 18 years old, to register & participate in this forum. If we found that you are less than 18, your account will be terminated without notice.[/b]

[*] [color=blue]Kamalogam access is based on your Tamil posts. Therefore, only those who can Read & Write in Tamil are Accepted. If you have never typed in Tamil, we are here to help you. But if you don't want to write in Tamil, then the only option left is our Paid Subscription schemes. [/color]

[*] [color=red]Keep your Username, Avatar & E-mail Address clean and decent[/color], if not you will get a registration error and will not be approved.

[*] Don't give or share your Username & Password with others.

[*] Your Kamalogam account's security is your responsibility. Therefore, keep a secured alphamumeric password, that cannot be easily guessed by anyone, and change them in regular intervals.

[*] [color=red]Having more than one account (username) per person is not acceptable.[/color] By mistake if you have more than one, you need to PM the Admin and surrender the unused username. Only few members are permitted to have more than 1 account, for specific purpose (with Admin's permission).

[U]PARTICIPATION[/U]

[*] [*] [b]Communicate decently & politely with fellow members. No flames or personal attacks allowed.[/b]

[*] Respect other Female Members and their privacy. No public invitation posts in the forum for females or males.

[*] Don't PM or Email Female members, unless you are asked for it. [*] [color=red]Don't post messages or stories in English or Tanglish (Tamil words in English letters), Except your Queries in Thalai Vaasal --> Support Center sections.[/color]

[*] Use only approved Tamil Unicode Fonts for posting your message.

[*] We recommend a free software called [b]eKalappai[/b] for typing in Tamil. You may also use any software that you are confortable.

[U]POSTING STORIES/THREADS[/U]

[*] [b][color=red]The top most Rule in Kamalogam is: All the Kathaigal posted here must be typed yourself. [/color]Don't post that are not typed by you, especially those you receive from your friends or thru emails or from other websites.[/b]

[*] [color=blue]Don't post Our Content to other Websites or Groups. If found, you will loose all your access and will be Banned Permanently.[/color]

[*] Don't forward or give our Content to outsiders, non-members. Instead ask them to join here.

[*] All the characters appearing in "kathaigal" must be minimum 18 years old.

[color=red][*] Kudumba Uravu Kathaigal, Kaamam with Relatives called Thagatha Uravu kathaigal, they are allowed only in separate section allotted to that. [b]If a story contains kaamam with "direct blood relations" it's called as Theevira Thagatha Uravu, you must warn others at the beginning of the story.[/b][/color]

[*] Stories with [b]"van punarchi, miruga punarchi, thunpuruthuthal and kurooram"[/b] are NOT accepted.

[*] All the stories posted here are property of Kamalogam.com & it's owner. Except the author, no body else can use it, distribute it or post in other forums or website in whatsoever format.

[U]POSTING REPLIES/COMMENTS[/U]

[*] Don't post more than One comment in a Thread without any valid reason.

[*] All English & Tanglish threads will be deleted in regular intervals. Then your post quantiy will automatically reduced.

[*] Single line Comments, English comments & only Emoticons / Smileys will be removed during cleaning process.

[*] Anyone posting more than 15 messages continuously in English or Tanglish will be downgraded or loose their membership.

[*] [color=red]Anyone not posting more than 3 months will automatically get removed & will loose their access.[/color] Then they have to start from the beginning.

[color=blue] [*] Don't copy others' posts and post as your reply and also Don't copy your old comments and paste in many places as new comments. These cheap tricks are considered as cheating in Kamalogam.[/color] [color=red][*] Cheating members gets a punishment of 1 week to 1 month ban from Kamalogam. [/color]

[U]GETTING ACCESS[/U]

[*] [b]As a new member you will be allowed to read and reply the contents only from Thalai Vaasal (first) Section. Based on your number of TAMIL posts, you will be granted further access to more areas in Kamalogam. [/b]

[*] If you post more than 20 Tamil Posts, you can Apply for Tamil Vaasal Access permission at the [b]Forum Access[/b] section, which is under Support Center. If you request before completing 20 posts, you will get Warning Points.

[*] Access to Thaghatha Uravu Stories Section will not be given at first. You need to get each access Step by Step each sections.

[*] Thagatha Uravu kathaigal and Theevira Thagatha Uravu Kathaigal are kept separately. Only those interested can apply for access, Others please refrain from them.

[*] Minimum 40 Tamil posts required for Kaama Kathai Vaasal, and 60 posts required for Thagatha Uravu Vaasal.

[*] Potti Vaasal section conducts various competitions regularly. Our two regular monthly competitions are: Story of the Month, and Challenge of the Month. Also we conduct few yearly competitions. Don't forget to participate and cast your Votes in these competitions. It is very important to encourages the members you immensely contribute for you. [U]MISCELLANEOUS[/U] [*] We respect Indian buddging talents, especially the girls in the field of sports. Any posts that insults or defames them will be removed. The member that posts will get 1 week to 1 month limited time Ban. [*] We respect all Religions and all Gods. Any posts that insults or defames them will not be accepted and will removed immediately. The member that posts will get 1 week to 1 month limited time Ban. [*] We love, respect & support Tamilians whereever they are in the world. However, any contrversial topics that raised about Sri Lankan issues will be Removed. [*] Any political topic that creates controvercies will be removed and the persons started and participated will get Warning Points. [*] Here we only give importance to Text materials, such as stories, jokes, lyrics, discussions & suggestions. If your main interest is pictures, Movie Clips, Mobile Clips, then this is not a right place to join.

What do you need to Read Tamil Texts?
1) You need Windows XP or Windows 2000 Operating System. If you have Windows 98 or Windows ME you will have problem in Reading, but there is a remedy separately given.

2) You need to activate Indic Lanaguage Pack in the Control Panel --> Regionnal and Languages Option


What do you need to Write in Tamil?
We follow Unicode Encoding. Therefore, you can use any Unicode Font to compose Tamil Texts.

There are plenty of Free and Paid Tamil Editors/Softwares available to write Tamil texts using Unicode Fonts. The best is eKalappai. It's a free software, available here.

Murasu Anjal is also another good Software, but it's Free version does not support Unicode Fonts. If you can afford, you may buy this at: www.murasu.com


How to Convert from Bamini to Unicode? [in Tamil]
நமது தளத்தின் ஒவ்வொரு பக்கத்தின் கீழ் பகுதியில் யூனிகோட் கன்வர்ட்டர் உள்ளது.

அதில் இடது புற பெட்டியில் உங்கள் பாமினி கருத்துக்களை / கதைகளை பதித்து நடுவில் உங்கள் எழுத்துருவை தேர்வு செய்தால், வலது புறம் அது யூனிகோட் எழுத்துருவாக மாற்றிக்க் கிடைக்கும்.

அவ்வாறு மாற்றும் போது ஒரு சிறிய மாற்றம் தேவைப் படுகிறது.

[அ] உங்கள் எழுத்துருவை பாமினியில் இருந்து யூனிகோடிற்கு மாற்றுமுன் உலாவியில் IE --> View --> Encoding --> Unicode UTF-8 என்று யூனிகோட் என்கோடிங்கிற்கு மாறிக் கொள்ளுங்கள்.

[ஆ] பிறகு உங்கள் பாமினி படைப்பை இடது புற பெட்டியில் வெட்டி ஒட்டுங்கள் அல்லது தட்டச்சு செய்யுங்கள்.

[இ] பிறகு நடுவில் உள்ள ரேடியோ பட்டனை அழுத்தி Bamini எழுத்துருவை தேர்ந்தெடுங்கள்.
இப்போது வலது புற பெட்டியில் தமிழில் ஒழுங்காக தெரியும்.

[ஈ] அதை அப்படியே மன்றத்தில் Copy செய்து Paste செய்யாதீர்கள். Copy மட்டும் செய்து கொள்ளுங்கள்.... கொஞ்சம் பொருங்கள்...

[உ] உங்கள் உலாவியில் பழைய default என்கோடிங்கிற்கு திரும்புங்கள், அதாவது IE --> View --> Encoding --> Western European ISO என்று இருந்திருக்க வேண்டும்.

[ஊ] இப்போது எங்கே உங்கள் படைப்பை பதிக்க வேண்டுமோ அங்கே நீங்கள் காப்பி செய்து வைத்திருந்ததை Paste செய்யுங்கள்.

அவ்வளவு தான். இப்போது மீண்டும் ஒரு முறை உலாவில் என்ன என்கோடிங்கில் இருக்கிறீர்கள் என்று சரிபார்த்துக் கொள்ளவும்.

சந்தேகம் என்றால் மேலும் ஒரு முறை துவக்கத்தில் இருந்து படிக்கவும்.


கூகுல் தமிழ் தட்டச்சு - Google Tamil Transliteration
Title:

* Type a word in Tanglish and hit space to get it in Tamil
* Then copy and paste them whereever you want.
* Press Ctrl+g to toggle between Tamil and English.

    Unicode Converter    
TSCII
Romanised
Anjal
Mylai
Bamini
TAB
TAMAll times are GMT +5.5. The time now is 12:57 PM.


Powered by Kamalogam members
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
இதற்கு கிழே உள்ளவை தேடுபொறிக்காக சேர்க்கப் பட்டவை. Tamil, Tamizh, Tamil Nadu, tamilkamakathaigal, kama kathaigal, tamil kama kathai, tamil kama kathaigal, tamil kaama kathaigal, tamil story, thamizh story, Tamil dirty story, Tamil dirty stories, தமிழ் கதை, தமிழ் காமக் கதை, தமிழ்நாடு, tamil kamam, tamil kaamam, தமிழ் காமம், kaamalogam, kamalogam, kaamaulagam, kamaulagam, காமலோகம், காம உலகம், காம தேசம், காம நாடு, kaama desam, kaama naadu, kama kathai, kaama kathai, காமக் கதை, kaama kathaigal, kama kathaigal, காமக் கதைகள், kathaigal, kama_kathaigal, kaama_kathaigal, tamil kathai, tamil palaana kathai, tamil anubhavam, tamil sirippu, virundhu, maaya, indhunesan, kaama_kathaigal, kaama_kathai, tamil kamam, tamil kaamam, தமிழ் காமம், kadhal, kaadhal, kaathal, காதல், காதல் கதை, tamil kadhal, காமக் கவிதைகள், உல்டா பாடல்கள், காமச் சிரிப்புகள், தகாத உறவுக் கதைகள், இன்செஸ்ட், இன்செஸ்ட் கதை, தமிழ் காமக் கதைகள், dirtystory, lovestory, tamil love, tamil kathai, tamil kaadhal, tamil kaamam, பலான கதைகள், Palaana Kathaigal, கலவி, Kalavi, கலவிக் கதைகள், Kalavi Kathai, தேசி, Desi, Desi story, Desi Stories, Birth Control, Health Advise, Contraceptives, Mens Health, Natural ways, Enlargement, India, Desi, Paki, Srilanka, Sri Lanka, shipping, real estate, property, air lines, tickets, insurance, Gold, Money, Share market, Sensex,
MidPostAds By Cultural Forum | کیلینیک کلینیک | raports